Mực ống nhiều size

Mực ống được sơ chế nguyên con, được cấp đông ngay tại tàu khi vừa đánh bắt sử dụng công nghệ cấp đông IQF/Semi IQF tiêu chuẩn châu Âu đảm bảo độ tươi ngon của mực khi rã đông.

Liên hệ