Giá từ: 380,000 đ
Giá từ: 380,000 đ
100-120 con/kg 20-30 con/kg 70-80 con/kg
*
Sống
1,760,000 đ/kg
1,650,000 đkg
265,000 đ
40-60 con/kg
*
85,000 đ/khay
Sống
Giá từ: 75,000 đ
Giá từ: 75,000 đ
130-160gr/con 170-240gr/con 250-300gr/con 300-390gr/con 400gr/con 500gr/con
*
Sống
Giá từ: 220,000 đ
Giá từ: 220,000 đ
20-25 Con/kg 10-12 con/kg
*
250,000 đ/kg
Sống
550,000 đ
550,000 đ
5-6con/kg
*
90,000 đ
90,000 đ
1kg
*
110,000 đ/kg