Sống
Giá từ: 500K 
Giá từ: 500K 
2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 1,350K 
2-5 kg/con Cua mất 1 chân size 2-5kg/con
*
Sống
Giá từ: 950K 
Giá từ: 950K 
Cua cái 7-8con/kg Cua đực 6-7con/kg
*
Giá từ: 155K 
Cua cái 150-180 gr/con Cua đực 150-200 gr/con
*
Liên hệ
Liên hệ
>=2kg/con
*
1,050K 
980K 
1-4kg /con
*
Liên hệ
Sống
Giá từ: 350K 
Giá từ: 350K 
2con/kg 3con/kg 4con/kg 5-6 Con/kg
*

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi: 0938.840.004