Giá từ: 95,000 đ
800k/kg 95k/gr
*
Sống
1,760,000 đ/kg
Sống
1,250,000 đ
10-12 con/kg
*
650,000 đ
>= 500gr
*
350,000 đ/kg
Sống
Sống
Giá từ: 1,400,000 đ
2-5 kg/con Cua cái 1-2 kg/con
*
1,050,000 đ
Liên hệ
130,000 đ/kg
Sống
Giá từ: 75,000 đ
Giá từ: 75,000 đ
130-160gr/con 170-240gr/con 250-300gr/con 300-390gr/con 400gr/con 500gr/con
*

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi: 090.130.8777