Giá từ: 95,000 đ
800k/kg 95k/gr
*
Sống
1,760,000 đ/kg
Giá từ: 590,000 đ
Giá từ: 590,000 đ
10-12 con/kg 20-22 con/kg
*
Sống
1,250,000 đ
10-12 con/kg
*
1,650,000 đkg
650,000 đ
>= 500gr
*
350,000 đ/kg
450,000 đ/hộp
Sống
Giá từ: 400,000 đ
Giá từ: 400,000 đ
Cua bắc mỹ ngộp tươi Cua Sống
*
Sống
Giá từ: 1,450,000 đ
1-1,5kg/con King Crab Cái Red King Crab 2-4kg/con
*