Cá câu tay, làm ngay món sống
Chuẩn Sashimi – SuShi

450,000 đ
320,000 đ
180,000 đ
350,000 đ
220,000 đ
Giá từ: 180,000 đ
Giá từ: 450,000 đ
280,000 đ
160,000 đ
Giá từ: 250,000 đ
300,000 đ
250,000 đ
280,000 đ
200,000 đ