HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
HÀNG TƯƠI SỐNG
NGAO SÒ ỐC
CÁ TƯƠI SỐNG
CUA – GHẸ
Giá từ: 580K 
Giá từ: 350K 
Giá từ: 550K 
TÔM HÙM – TÔM SÚ
MỰC – BẠCH TUỘT
HÀNG ĐÔNG LẠNH
KHÔ CÁ 1 NẮNG
ĐẶC SẢN
SẢN PHẨM ĂN KÈM
20K /gr
20K /gr