HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
Sống
Sống
Giá từ: 1,000,000 đ
Sống
Giá từ: 800,000 đ
Sống
Sống
Giá từ: 400,000 đ
CUA GHẸ
Sống
Giá từ: 370,000 đ
Sống
Giá từ: 480,000 đ
Sống
Giá từ: 400,000 đ
Sống
Giá từ: 620,000 đ
Sống
Giá từ: 800,000 đ
Sống
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Sống
Giá từ: 1,350,000 đ
Sống
Giá từ: 1,000,000 đ
Sống
Giá từ: 690,000 đ
Sống
Giá từ: 350,000 đ
Sống
1,250,000 đ
Sống
SASHIMI CHUẨN ĂN SỐNG
Giá từ: 58,000 đ
350,000 đ/kg
Giá từ: 195,000 đ
Giá từ: 850,000 đ/kg
NGAO SÒ ỐC
 
Sống
Giá từ: 300,000 đ
Sống
Giá từ: 220,000 đ
Sống
Sống
550,000 đ
Sống
Sống
Giá từ: 75,000 đ
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Giá từ: 220,000 đ
Liên hệ
Giá từ: 1,850,000 đ
Sống
299,000 đ/Con
Sống
475,000 đ/Con
MỰC – BẠCH TUỘT
HÀNG ĐÔNG LẠNH
CÁ 1 NẮNG – HÀNG KHÔ
Giá từ: 220,000 đ
Giá từ: 70,000 đ
450,000 đ/1 kg
275,000 đ
Giá từ: 440,000 đ
ĐẶC SẢN
SẢN PHẨM ĂN KÈM
20,000 đ
20,000 đ/gr
20,000 đ/gr
Blog Hải Sản