HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
HÀNG TƯƠI SỐNG
NGAO SÒ ỐC
CÁ TƯƠI SỐNG
CUA – GHẸ
Liên hệ
Giá từ: 420K 
Giá từ: 490K 
Giá từ: 500K 
Giá từ: 350K 
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Giá từ: 1,650K 
Giá từ: 1,100K 
Giá từ: 350K 
1,150K /kg
Giá từ: 480K 
MỰC – BẠCH TUỘT
HÀNG ĐÔNG LẠNH
KHÔ CÁ 1 NẮNG
ĐẶC SẢN
SẢN PHẨM ĂN KÈM
20K /gr
20K /gr