HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
1,100K 
950K /Kg
75K 
1,440K 
1,640K 
1,150K 
HÀNG TƯƠI SỐNG
300K 
180K 
240K 
450K 
270K 
380K 
NGAO SÒ ỐC
250K 
250K 
Giá từ: 300K 
600K 
95K 
90K 
CÁ TƯƠI SỐNG
350K 
200K 
280K 
250K 
300K 
Giá từ: 250K 
CUA – GHẸ
1,640K 
Giá từ: 550K 
Giá từ: 380K 
Giá từ: 580K 
Liên hệ
TÔM HÙM – TÔM SÚ
1,150K 
Giá từ: 580K 
Giá từ: 350K 
Giá từ: 230K 
MỰC – BẠCH TUỘT
195K 
110K 
145K 
230K /1 kg
80K 
85K 
HÀNG ĐÔNG LẠNH
1,390K 
95K 
110K 
280K 
130K 
165K 
KHÔ CÁ 1 NẮNG
1,150K /1 kg
400K /1 kg
275K 
230K 
220K 
160K /1 kg
ĐẶC SẢN
90K 
120K 
50K 
60K 
180K 
110K