HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
HÀNG TƯƠI SỐNG
NGAO SÒ ỐC
CÁ TƯƠI SỐNG
CUA – GHẸ
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Giá từ: 680K 
Giá từ: 1,100K 
Giá từ: 950K 
Giá từ: 580K 
MỰC – BẠCH TUỘT
HÀNG ĐÔNG LẠNH
KHÔ CÁ 1 NẮNG
ĐẶC SẢN