HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
Sống
Giá từ: 1,100K 
Sống
Giá từ: 700K 
Sống
CUA GHẸ
Sống
Giá từ: 400K 
Sống
600K 
Sống
Sống
620K 
Sống
Giá từ: 700K 
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Sống
Giá từ: 1,100K 
Sống
Giá từ: 1,100K 
Sống
Giá từ: 680K 
Sống
Giá từ: 350K 
Sống
Sống
SASHIMI CHUẨN ĂN SỐNG
NGAO SÒ ỐC
 
Sống
Giá từ: 300K 
Sống
Sống
Sống
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Sống
Giá từ: 990K 
Giá từ: 1,650K 
Sống
Giá từ: 1,100K 
Sống
Giá từ: 350K 
Sống
1,150K /kg
MỰC – BẠCH TUỘT
HÀNG ĐÔNG LẠNH
CÁ 1 NẮNG – HÀNG KHÔ
ĐẶC SẢN
SẢN PHẨM ĂN KÈM
20K /gr
20K /gr