HÀNG NHẬP TƯƠI SỐNG
HÀNG TƯƠI SỐNG
NGAO SÒ ỐC
CÁ TƯƠI SỐNG
CUA – GHẸ
650K 
Giá từ: 420K 
Giá từ: 550K 
TÔM HÙM – TÔM SÚ
Giá từ: 1,250K 
Giá từ: 820K 
Giá từ: 750K 
Giá từ: 580K 
Giá từ: 370K 
MỰC – BẠCH TUỘT
HÀNG ĐÔNG LẠNH
KHÔ CÁ 1 NẮNG
ĐẶC SẢN