Giỏ quà tết

280,000 đ/kg
250,000 đ
440,000 đ/kg
Giá từ: 1,450,000 đ
Giá từ: 1,450,000 đ
10-12 con/kg 8-10 con/kg
*
800,000 đ/kg
440,000 đ/kg
1,589,000 đ
1,369,000 đ