Cá Nục Nhật

Hàng bán theo thùng 10-15kg
400gr-600gr/con

55,000 đ/kg