Lườn Cá Hồi Cao Cấp

Hàng bán theo thùng 10-15kg

170,000 đ/kg