Mình Cá Hồi Cao Cấp

Hàng Bán Theo Thùng 10-15kg
Size: 3-5kg/con

210,000 đ/kg