Tôm hùm bông sống

Giá từ: 1,650,000 đ

Giá từ: 1,650,000 đ
size 1-1.2kg/con 1.2-1.4kg/con 500-700gr/kg 700-900gr/con
Clear selection