Giá từ: 220,000 đ
Giá từ: 220,000 đ
Hộp: Vị Tứ Xuyên Thùng: Vị Tứ Xuyên Hộp: Vị Bơ Tỏi Thùng: Vị Bơ Tỏi
*
Sống
Giá từ: 350,000 đ
Giá từ: 350,000 đ
13-15 Con/kg 15-20 con/kg 10-12 con/kg 5-6con/kg 7-8 con/kg 9-10 con/kg
*
Sống
1,150,000 đ/kg
1,150,000 đ/kg
5-6 Con/kg 500-700gr/kg 700gr-1kg/con 3-4 con/kg
Sống
475,000 đ/Con
Sống
Liên hệ
200-400gr/kg
*
Sống
Giá từ: 1,650,000 đ
Giá từ: 1,650,000 đ
1-1.2kg/con 1.2-1.4kg/con 500-700gr/kg 700-900gr/con
*
Giá từ: 1,850,000 đ
Giá từ: 1,850,000 đ
0,6kg -1,4kg/con 1,5-2kg/con
*
Sống
Giá từ: 1,350,000 đ
Giá từ: 1,350,000 đ
2-4kg/con 4-5 con/kg
*
Sống
299,000 đ/Con
Liên hệ
Giá từ: 380,000 đ
Giá từ: 380,000 đ
13-15 Con/kg 18-20 Con/Kg 28-30 con/kg 6-8 con/kg 9-10 con/kg
*