Tôm Hùm Xanh

Size 3 Con/kg

Giá từ: 1,350,000 đ

Giá từ: 1,350,000 đ
size 2-4kg/con 4-5 con/kg
Clear selection