Bạch Tuộc Nhật Tako (Chuẩn sashimi)

Giá từ: 95,000 đ

Giá từ: 95,000 đ
Kg 800k/kg 95k/gr
Clear selection