Giá từ: 95,000 đ
800k/kg 95k/gr
*
Sống
1,760,000 đ/kg
Giá từ: 590,000 đ
Giá từ: 590,000 đ
10-12 con/kg 20-22 con/kg
*
Sống
1,250,000 đ
10-12 con/kg
*
85,000 đ/khay
Sống
Giá từ: 400,000 đ
Giá từ: 400,000 đ
Cua bắc mỹ ngộp tươi Cua Sống
*
Sống
Giá từ: 1,450,000 đ
1-1,5kg/con King Crab Cái Red King Crab 2-4kg/con
*
Sống
Giá từ: 800,000 đ
Giá từ: 800,000 đ
Cua cái 7-8con/kg Cua đực 6-7con/kg
*
Giá từ: 155,000 đ
Cua cái 150-180 gr/con Cua đực 150-200 gr/con
*
Giá từ: 500,000 đ
Giá từ: 500,000 đ
Cua Nâu Ireland đông lạnh Cua Nâu Ireland sống
*