Bàu Ngư Hàn Quốc U10/12

Bào ngư sống Hàn Quốc được nhập trực tiếp về Việt Nam bằng đường hàng không.
Bào ngư Hàn Quốc được đánh bắt tự nhiên cho chất lượng tươi ngon.
Bào Ngư Hàn Quốc: size 10-12 con/kg.

1,250,000 đ

1,250,000 đ
size 10-12 con/kg
Clear selection