Cua Dunegness (Bắc Mỹ)

Cua Dungeness trưởng thành có thể đạt chiều dài đến 25 cm (9,8 in) trong một số khu vực ngoài khơi bờ biển của Washington, nhưng thường là dưới 20 cm (7,9 in). Chúng là một món ăn phổ biến.

Giá từ: 400,000 đ

Giá từ: 400,000 đ
size Cua bắc mỹ ngộp tươi Cua Sống
Clear selection