Tôm Hùm Alaska 500

bán theo con

1,100,000 đ 475,000 đ/Con