130,000 đ
Giá từ: 220,000 đ
Giá từ: 220,000 đ
4-5 con/kg 8-10 con/kg
*
Sống
Giá từ: 620,000 đ
Giá từ: 620,000 đ
2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 370,000 đ
Giá từ: 370,000 đ
>600gr/con 2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 1,350,000 đ
Giá từ: 1,350,000 đ
2-4kg/con 4-5 con/kg
*