Tôm tích xông nhiệt

Size: 20-25 Con/kg

265,000 đ/kg