Top 10 sản phẩm bán chạy

Sống
Giá từ: 990,000 đ
2-5 kg/con Kingcrab ngộp tươi 1-4kg/con
*
Sống
Giá từ: 620,000 đ
Giá từ: 620,000 đ
0,5-1,2kg/con 1-5 Kg/con Tôm alaska ngộp tươi 0,5-1kg/con Tôm alaska ngộp tươi 1,3-3,5kg/con
*
Sống
Giá từ: 690,000 đ
Giá từ: 690,000 đ
6-8 con/kg 9-10 con/kg
*
Sống
Giá từ: 450,000 đ
Giá từ: 450,000 đ
>600gr/con 2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 620,000 đ
Giá từ: 620,000 đ
2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 800,000 đ
Giá từ: 800,000 đ
Cua cái 7-8con/kg Cua đực 6-7con/kg
*
Sống
650,000 đ
650,000 đ
Ghẹ Xanh 3-4con/kg
*
Giá từ: 58,000 đ
Giá từ: 58,000 đ
100gr 1Kg
*
Sống
1,250,000 đ
10-12 con/kg
*