Top 10 sản phẩm bán chạy

Sống
1,800,000 đ
2-5 kg/con
*
Sống
Giá từ: 950,000 đ
Giá từ: 950,000 đ
0,5-1,2kg/con 1,2-3,5kg/con 3,5-7kg/con
*
Sống
Giá từ: 680,000 đ
Giá từ: 680,000 đ
5-7 Con/kg 9-10 con/kg
*
Sống
Giá từ: 450,000 đ
Giá từ: 450,000 đ
>600gr/con 2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 620,000 đ
Giá từ: 620,000 đ
2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 800,000 đ
Giá từ: 800,000 đ
Cua cái 7-8con/kg Cua đực 6-7con/kg
*
Sống
Giá từ: 600,000 đ
Giá từ: 600,000 đ
Ghẹ Đỏ 2-3con/kg Ghẹ Xanh 2-4con/kg
*
Giá từ: 58,000 đ
Giá từ: 58,000 đ
100gr 1Kg
*
Sống
1,050,000 đ
10-12 con/kg
*