350,000 đ
350,000 đ
30 con/kg
*
Liên hệ
Liên hệ
4-6con/kg
350,000 đgiá /kg
350,000 đgiá /kg
400gr-800gr 1 con
*
350,000 đgiá /kg
350,000 đgiá /kg
500gr - 1kg
*
650,000 đ
Sống
Giá từ: 300,000 đ
Giá từ: 300,000 đ
50-60 Con/kg 70-80 con/kg 90-100 con/kg
*
190,000 đ
190,000 đ
50-60 Con/kg
*
Liên hệ
Liên hệ
2-4 con/kg
*
650,000 đ/kg
> 800gr
790,000 đ/kg
>= 500gr
Sống
340,000 đ
6-8 con/kg
*

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi: 0901 308 777