Giá từ: 220,000 đ
Giá từ: 220,000 đ
4-5 con/kg 8-10 con/kg
*
160,000 đ
265,000 đ
40-60 con/kg
*
Sống
Giá từ: 480,000 đ
Giá từ: 480,000 đ
7-8con/kg 2-4kg/con
*
465,000 đ
125,000 đ
500gr/khay
*
Sống
Giá từ: 1,000,000 đ
Giá từ: 1,000,000 đ
> 1kg/con 500gr-700gr/con
*
Giá từ: 1,850,000 đ
Giá từ: 1,850,000 đ
0,6kg -1,4kg/con 1,5-2kg/con
*
Sống
Giá từ: 690,000 đ
Giá từ: 690,000 đ
6-8 con/kg 9-10 con/kg
*
Liên hệ