450,000 đ/hộp
Sống
Giá từ: 620,000 đ
Giá từ: 620,000 đ
2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
Sống
Giá từ: 750,000 đ
Giá từ: 750,000 đ
450-600 gr/con Cua Huỳnh đế ngộp tươi 700-900gr/con
*
Giá từ: 500,000 đ
Giá từ: 500,000 đ
Cua Nâu Ireland đông lạnh Cua Nâu Ireland sống
*
Sống
Giá từ: 950,000 đ
Giá từ: 950,000 đ
>=2kg/con Cua Pha lê ngộp tươi 1-3kg/con
*
Sống
Giá từ: 370,000 đ
Giá từ: 370,000 đ
>600gr/con 2-3 con/kg 4-5 con/kg
*
520,000 đ
520,000 đ
3-4 con/kg
*
Sống
Giá từ: 480,000 đ
Giá từ: 480,000 đ
7-8con/kg 2-4kg/con
*