THÁNG VÀNG SIÊU GIẢM GIÁ

Giá Giảm Sản Phẩm Đối tượng áp dụng Điều kiện áp dụng Thời gian áp dụng Ghi chú
Giảm 5% Tất cả sản phẩm Tất cả khách hàng Không có điều kiện Hết tháng 7
Giảm 10% Không áp dụng hàng nhập khẩu Tất cả khách hàng Mua > 2 triệu Hết tháng 7
Giảm 10% Tôm sú mẹ Khách hàng đã mua Không điều kiện Hết tháng 7 Tư vấn khách mua tôm sú nữ hoàng thì
được giảm thêm 10% là giảm tổng cộng 15%
Miễn phí ship Cua, Ghẹ, Hàng nhập khẩu Khách đã mua hàng Không điều kiện Hết tháng 7 Tối đa 30k, Khách VIP miễn phí hoàn toàn