Liên hệ
Sống
480,000 đ
480,000 đ
30-35 Con/kg
*
Giá từ: 380,000 đ
Giá từ: 380,000 đ
13-15 Con/kg 18-20 Con/Kg 28-30 con/kg 6-8 con/kg 9-10 con/kg
*
Giá từ: 230,000 đ
Giá từ: 230,000 đ
14-16 con 25-30 con trên 50 con
*
Sống
Giá từ: 1,450,000 đ
Giá từ: 1,450,000 đ
> 200 gr/con 170-199 gr/con
*