Sống
Giá từ: 480,000 đ
Giá từ: 480,000 đ
7-8con/kg 2-4kg/con
*
Giá từ: 440,000 đ
Giá từ: 440,000 đ
3 con/kg 4-6con/kg
*
Liên hệ
Liên hệ
4-6con/kg