Sống
550,000 đ
550,000 đ
6-8 con/kg
*
Sống
Sống
Giá từ: 1,000,000 đ
Giá từ: 1,000,000 đ
> 1kg/con 500gr-700gr/con
*
Sống
475,000 đ/Con
Giá từ: 1,850,000 đ
Giá từ: 1,850,000 đ
0,6kg -1,4kg/con 1,5-2kg/con
*
Sống
Giá từ: 1,450,000 đ
Giá từ: 1,450,000 đ
> 200 gr/con 170-199 gr/con
*
Giá từ: 95,000 đ
100gr/hũ 1kg 500gr/hộp
*
Giá từ: 195,000 đ
Giá từ: 195,000 đ
250gr/hộp 50gr/hũ
*