1,050,000 đ
Liên hệ
130,000 đ/kg
465,000 đ
Sống
Giá từ: 75,000 đ
Giá từ: 75,000 đ
130-160gr/con 170-240gr/con 250-300gr/con 300-390gr/con 400gr/con 500gr/con
*
Sống
550,000 đ
550,000 đ
5-6con/kg
*
650,000 đ/kg
> 800gr
790,000 đ/kg
>= 500gr
550,000 đ
620,000 đ
620,000 đ
18-20 Con/Kg
*